Elly (66) en Piet (65) Vos gaan met pensioen. Na 38,5 jaar kosterschap zal het echtpaar niet langer werkzaam zijn voor de Wilhelminakerk in Bussum. Het kosterechtpaar werd, op zaterdag 12 januari zaterdag, tijdens zijn afscheidsreceptie in het zonnetje gezet. Piet Vos kreeg van burgemeester Han ter Heegde een koninklijke onderscheiding vanwege zijn ‘langdurige, intensieve en vrijwillige inzet voor zijn medemens en de Bussumse gemeenschap’.

Aan Shantykoor “Het Ruime Sop” werd gevraagd om een paar liedjes ten gehore te brengen. Wim Haverkort had één van onze shantyliedjes aangepast. Dit liedje werd vanaf het balkon in de Wilhelminakerk aan Elly en Piet Vos opgedragen.