In onderstaande tabel vindt je het repertoire dat benoemd is voor het eerste kwartaal van 2020. We gaan ons focussen op deze lijst. Het betekent dat we ons op repetities in principe beperken tot deze lijst en dat deze lijst de bron is voor de optredens in het tweede kwartaal. Afhankelijk van de gelegenheid (zoals in bejaardencentra) zullen “gouwe ouwe” nummers worden meegenomen in het programma.