Zeelieden, er gloort hoop aan de horizon. We mogen elkaar wellicht vanaf juni/juli weer “live” ontmoeten maar niets is nog echt zeker. Bovendien is er de vraag of je, dat wat mag, ook moet willen of kunnen. Wij horen tot de kwetsbare leeftijdsgroep en diverse leden zijn, zeker in deze tijd, bijzonder kwetsbaar.

Het bestuur vaart dus een behoedzame maar veilige koers en blijft daarom bij het organiseren van een jaarvergadering op 19 mei middels het programma ZOOM. Daarover hebben jullie al informatie gekregen en er volgt uiteraard nog meer.

Alle belangrijke stukken voor de jaarvergadering zijn verstuurd en inmiddels worden de vragen van de leden ook beantwoord en met iedereen gedeeld.

Diverse financiële vragen worden uiterlijk woensdag 13 mei beantwoord.

Natuurlijk denken wij ook na over de voortgang in dit Corona tijdperk. Wat kan en mag vanaf juni/juli? Hoe kunnen wij daarop inspelen? Wat is haalbaar, en gelet op onze risicogroep, aanvaardbaar? Wij komen hier in komende berichten van het bestuur op terug.

Er is inmiddels ook al door betrokkenen gesproken over te nemen hygiënemaatregelen in de Sloep en achter de bar. Gelukkig horen wij geen verontrustende Corona gerelateerde berichten onder onze leden.

Onze belronde langs oud leden en de vrouwen van overleden koorleden wordt zeer op prijs gesteld. Iedereen krijgt de hartelijke groeten. Fred Helmerhorst had een vermoeden van klachten maar het gaat inmiddels goed met hem.

Jullie ontvingen allemaal het in memoriam van Walter Pama en de rouwkaart die de familie na de crematie stuurde. Wij kregen van de familie woorden van dank voor onze getoonde belangstelling maar ook voor de manier waarop wij steeds hebben geprobeerd Walter bij de club te betrekken. Dat is dus een dank aan ons allemaal.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en, ook al is het digitaal, het clubgevoel en de saamhorigheid blijft behouden.

Tot ZOOM ziens op 19 mei.

Uw bestuur.