Zeelieden,

Helaas moeten wij meedelen dat Rob Reichmann nog altijd in het ziekenhuis verblijft. Er volgen nog nadere onderzoeken (hart en darmen) in het ziekenhuis te Nieuwegein. In overleg met de familie is afgesproken dat één bestuurslid het contact met de familie onderhoudt. Iedereen wordt gevraagd dus niet zelf te bellen, te mailen of appjes te sturen noch naar de familie en zeker niet naar Rob. Dit is allemaal te belastend. Ziekenbezoek is alleen voorbehouden aan zijn vrouw Ingrid en kinderen van Rob.

Een kaart sturen wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan gewoon naar het huisadres: Brediusweg 27 1401 AB Bussum. De kaarten worden dan door de familie bij Rob bezorgd.

Over de medische achtergronden kunnen wij nog geen verdere informatie verstrekken. Onderzoeken zijn nog gaande. Alle berichtgeving hieromtrent gebeurt in overleg en na toestemming van Ingrid en de kinderen. Zodra er iets te melden is zullen wij jullie het dan ook laten weten.

Wij wensen Rob, Ingrid en zijn kinderen heel veel sterkte.

Inmiddels heeft het bestuur wel besloten om de ledenvergadering op dinsdag 9 juni door te laten gaan. Het secretariaat wordt overgenomen door Wim Haverkort en Rob Reichmann krijgt de functie van algemeen bestuurslid. (Dit na overleg met Rob en zijn vrouw Ingrid)

Berichten voor de secretaris dus nu graag naar Wim Haverkort famhaverkort@planet.nl

Wij verzoeken ook leden die sinds 10 mei een mail naar de secretaris (Rob) hebben gestuurd deze mail alsnog door te sturen naar het nieuwe mailadres.

Misschien hebben diverse leden een eerste terrasje alweer met plezier bezocht en gloort er weer optimisme over het samenkomen in grotere groepen. Wij hebben voor de zekerheid nog een telefonisch contact gezocht met het RIVM en de GGD. Daaruit blijkt dat samen zingen, tot nader order, absoluut niet is toegestaan! Zelfs niet (bijvoorbeeld) met 6 koorleden in de tuin van een verzorgingshuis.

Wij hopen in de komende periode wel manieren te vinden om elkaar ook weer “live” te ontmoeten. Daarover volgt later nog informatie. Blijf vooral ook de site en “Sop Social” goed bekijken. Enkele leden doen pogingen tot ZOOM zingen. Zo probeert iedereen op zijn manier de contacten te onderhouden.

Ook is er weer telefonisch contact geweest met oud leden en de dames van overleden koorleden. Het gaat gelukkig goed met ze en iedereen krijgt de hartelijke groeten. Het feit dat Het Ruime Sop aan ze denkt wordt zeer op prijs gesteld.

Tot zover, Wij hopen dat iedereen gezond blijft en kan genieten van deze tot nu toe mooie opening van het zomerseizoen en tot dinsdag 9 juni.

Hartelijke groet, uw bestuur.