Bericht van de voorzitter:

Allereerst dank voor het vertrouwen dat jullie mij gaven om Het Ruime Sop te gaan leiden. Tijdens en voorafgaand aan de jaarvergadering kregen wij vragen over de contributie.  Het   klopt dat de huur van de sloep is gehalveerd en de dirigent doorbetaald wordt voor de repetitie avonden. Daarnaast is de verwachting dat wij de komende maanden weer binnen/buiten kunnen zingen, maar waarschijnlijk wel met een klein aantal leden. Organisaties die dan een beroep op ons doen, te denken valt aan de markt en tehuizen, hebben meer uitgaven moeten doen door Corona en kunnen niet meer die vergoedingen betalen zoals dat voorheen was. Het gaat ons toch om optredens te verzorgen die mensen/patiënten blijdschap geven en ook wij kunnen dan zingen met elkaar, waar we zo lang op hebben moeten wachten. Daarom was het bestuursvoorstel om nu nog niet over te gaan tot halvering van de contributie. Dit is tijdens de jaarvergadering besproken en de vergadering heeft ermee ingestemd dit onderwerp op een later moment in een extra ledenvergadering aan de orde te stellen. Voordeel is dat dit dan ook weer “live” kan plaatsvinden.

Ik wens jullie een mooie zomer en zie jullie graag weer terug, zoals ik tijdens de jaarvergadering mocht aankondigen, op 11 juli om 17:00 uur in de tuin van Frans voor een gezellige BBQ. Helaas nog zonder de partners want dat gaat helaas nog niet passen i.v.m. de Corona maatregelen.

Hartelijke groet,

Ton Soeters