Wij wensen je een voorspoedig herstel toe! Hopen dat je weer snel aan het “normale ” leven kan deelnemen.

Deze¬† “hou vol foto”¬† is ook ter ondersteuning voor Ingrid en de rest van de familie.