Zeelieden, Rob Reichmann verblijft nog altijd in het ziekenhuis. Volgens zijn vrouw gaan de ontwikkelingen moeizaam en is er nog geen uitzicht op ontslag uit het ziekenhuis. Rob had veel waardering voor de foto en gaf aan blij te zijn met zijn maten van het Sop. Wat een club is dit toch! Aldus Rob. Niet iedereen kon op de foto maar hij is wel uiteraard namens het hele koor aangeboden. De foto staat nu ook op onze site!

s.v.p. Nog niet bellen en/of appen. Een kaartje is erg welkom: Brediusweg 27 1401 AB Bussum. Dan neemt de familie de post mee.

In de hoop zo snel mogelijk weer te mogen zingen volgt het bestuur de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. Middels de site van Korennetwerk weten wij wat er landelijk leeft. Korennetwerk Nederland is ook de organisatie van koren die in nauw contact staat met het RIVM. Wij bellen ook zelf met het RIVM. De stand op maandag 29 juni 16.00 uur is dat er tot nader order nog niet in groepsverband gezongen kan worden. Zodra er veranderingen zijn laten wij dit uiteraard snel weten.

 De stemgroepen proberen middels ZOOM, meestal onder leiding van Bart, te zingen. Ondanks alle beperkingen die aan het digitaal zingen kleven is het vooral ook goed voor de onderlinge samenhang. Dus ook gezellig om elkaar toch te zien en te horen. Zelfs op de camping!

Barbecue op 11 juli: Een werkgroep is druk bezig met de voorbereiding van de barbecue in de Tuin van Frans en Riekje Roemen aan de Groot Hertoginnelaan 6 te Bussum. Je moet je wel opgeven middels de uitnodiging die je via Cees van Loon hebt ontvangen. Partners zijn helaas nog niet welkom omdat de 1.5 meter dan niet haalbaar is. Wij verheugen ons op het feit dat we elkaar, ook al mogen wij niet zingen, weer onder vrolijke omstandigheden tegenkomen. Aanvang 17.00 uur. Mocht vrees en of onzekerheid over Corona je weerhouden om naar de barbecue te komen dan is dat heel begrijpelijk. Laat s.v.p. wel even weten dat dit de reden van jouw afwezigheid is. (Kan ook via de secretaris famhaverkort@planet.nl) Frans en Riekje alvast veel dank voor het beschikbaar stellen van de tuin en de voorbereidingsgroep veel dank voor jullie inzet! Het verzoek aan iedereen is om je te houden aan de afspraken met het doel de barbecue “Coronaveilig” te laten verlopen.

ALV 2020

Het was goed om te zien dat veel leden konden inloggen en de bijeenkomst in een goede sfeer verliep. Dank aan iedereen.

 

Veel verenigingen hebben het moeilijk vanwege het Coronavirus. Zo tipte Hans Last ons dat de stichting Huizer botters wel steun kan gebruiken. Voor donateurschap of andere hulp zie hun website: https://huizerbotters.nl/

Dank aan alle leden die, ondanks het feit dat wij elkaar niet elke week zien, toch zorgen dat de verbondenheid binnen onze club blijft bestaan. Een bijzonder woord van dank aan de mensen die onze website onderhouden en verzorgen.

In ieder geval tot ziens op 11 juli!

Hartelijke groet,

Uw bestuur.