Sint Nicolaas bezoekt de repetitie van Het Ruime Sop.

Op dinsdag 30 november bracht Sint Nicolaas, tijdens de repetitie, onverwacht een bezoek aan Shantykoor Het Ruime Sop.

De leden stonden wat vreemd te kijken, het was een bijzondere Sinterklaas, hij had namelijk geen baard maar een plukkie op zijn kin.

De Sint had daar wel een verklaring voor, hij vond de hele zwarte pieten discussie maar niets en uit protest had hij zijn baard afgeschoren.

De Sint wilde graag dat Hans Last even bij hem kwam, maar die had waarschijnlijk al een voorgevoel en was thuis gebleven.

Toen was Bart, de dirigent de pineut en moest op zijn knieën voor de Sint komen zitten, maar de Sint had niets dan lof voor Bart. De voorzitter, Ton Soeters, vroeg aan de Sint  of hij het woord even mocht overnemen. Wat bleek, Bart was twaalf en een halfjaar dirigent van ons koor. Bart werd daardoor in de “bloemetjes” gezet, een heerlijke fles drank en een envelop welk hij pas thuis samen met Monique mocht openmaken, was zijn deel.

De Sint nam het “roer” weer over en had voor alle koorleden een heerlijke speculaaspop meegenomen. Al zingend werd de Sint uitgezwaaid.

Na de repetitie wilde Bart nog graag het woord, hij bedankte het bestuur en de leden voor de cadeaus en het in hem gestelde vertrouwen. Hij houdt van ons koor en haar leden en hoopt er nog twaalf en half jaar aan te plakken.

Al met al een zeer geslaagd klein feessie, waaruit bleek dat de saamhorigheid en de gezelligheid binnen ons koor tot uiting kwam.

Wim Plender