Bestuursmededeling 29 juni 2020

In de hoop zo snel mogelijk weer te mogen zingen volgt het bestuur de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. Middels de site van Korennetwerk weten wij wat er landelijk leeft. Korennetwerk Nederland is ook de organisatie van koren die in nauw contact staat met het RIVM. Wij bellen ook zelf met het RIVM. De stand op maandag 29 juni 16.00 uur is dat er tot nader order nog niet in groepsverband gezongen kan worden. Zodra er veranderingen zijn laten wij dit uiteraard snel weten.

 De stemgroepen proberen middels ZOOM, meestal onder leiding van Bart, te zingen. Ondanks alle beperkingen die aan het digitaal zingen kleven is het vooral ook goed voor de onderlinge samenhang. Dus ook gezellig om elkaar toch te zien en te horen. Zelfs op de camping!

Barbecue op 11 juli: Een werkgroep is druk bezig met de voorbereiding van de barbecue in de Tuin van Frans en Riekje Roemen aan de Groot Hertoginnelaan 6 te Bussum. Je moet je wel opgeven middels de uitnodiging die je via Cees van Loon hebt ontvangen. Partners zijn helaas nog niet welkom omdat de 1.5 meter dan niet haalbaar is. Wij verheugen ons op het feit dat we elkaar, ook al mogen wij niet zingen, weer onder vrolijke omstandigheden tegenkomen. Aanvang 17.00 uur. Mocht vrees en of onzekerheid over Corona je weerhouden om naar de barbecue te komen dan is dat heel begrijpelijk. Laat s.v.p. wel even weten dat dit de reden van jouw afwezigheid is. (Kan ook via de secretaris famhaverkort@planet.nl) Frans en Riekje alvast veel dank voor het beschikbaar stellen van de tuin en de voorbereidingsgroep veel dank voor jullie inzet! Het verzoek aan iedereen is om je te houden aan de afspraken met het doel de barbecue “Coronaveilig” te laten verlopen.

ALV 2020

Het was goed om te zien dat veel leden konden inloggen en de bijeenkomst in een goede sfeer verliep. Dank aan iedereen.

 

Veel verenigingen hebben het moeilijk vanwege het Coronavirus. Zo tipte Hans Last ons dat de stichting Huizer botters wel steun kan gebruiken. Voor donateurschap of andere hulp zie hun website: https://huizerbotters.nl/

Dank aan alle leden die, ondanks het feit dat wij elkaar niet elke week zien, toch zorgen dat de verbondenheid binnen onze club blijft bestaan. Een bijzonder woord van dank aan de mensen die onze website onderhouden en verzorgen.

In ieder geval tot ziens op 11 juli!

Hartelijke groet,

Uw bestuur.

 

Bericht van Ton Soeters

Bericht van de voorzitter:

Allereerst dank voor het vertrouwen dat jullie mij gaven om Het Ruime Sop te gaan leiden. Tijdens en voorafgaand aan de jaarvergadering kregen wij vragen over de contributie.  Het   klopt dat de huur van de sloep is gehalveerd en de dirigent doorbetaald wordt voor de repetitie avonden. Daarnaast is de verwachting dat wij de komende maanden weer binnen/buiten kunnen zingen, maar waarschijnlijk wel met een klein aantal leden. Organisaties die dan een beroep op ons doen, te denken valt aan de markt en tehuizen, hebben meer uitgaven moeten doen door Corona en kunnen niet meer die vergoedingen betalen zoals dat voorheen was. Het gaat ons toch om optredens te verzorgen die mensen/patiënten blijdschap geven en ook wij kunnen dan zingen met elkaar, waar we zo lang op hebben moeten wachten. Daarom was het bestuursvoorstel om nu nog niet over te gaan tot halvering van de contributie. Dit is tijdens de jaarvergadering besproken en de vergadering heeft ermee ingestemd dit onderwerp op een later moment in een extra ledenvergadering aan de orde te stellen. Voordeel is dat dit dan ook weer “live” kan plaatsvinden.

Ik wens jullie een mooie zomer en zie jullie graag weer terug, zoals ik tijdens de jaarvergadering mocht aankondigen, op 11 juli om 17:00 uur in de tuin van Frans voor een gezellige BBQ. Helaas nog zonder de partners want dat gaat helaas nog niet passen i.v.m. de Corona maatregelen.

Hartelijke groet,

Ton Soeters

Bestuursmededeling 8 mei 2020

Zeelieden, er gloort hoop aan de horizon. We mogen elkaar wellicht vanaf juni/juli weer “live” ontmoeten maar niets is nog echt zeker. Bovendien is er de vraag of je, dat wat mag, ook moet willen of kunnen. Wij horen tot de kwetsbare leeftijdsgroep en diverse leden zijn, zeker in deze tijd, bijzonder kwetsbaar.

Het bestuur vaart dus een behoedzame maar veilige koers en blijft daarom bij het organiseren van een jaarvergadering op 19 mei middels het programma ZOOM. Daarover hebben jullie al informatie gekregen en er volgt uiteraard nog meer.

Alle belangrijke stukken voor de jaarvergadering zijn verstuurd en inmiddels worden de vragen van de leden ook beantwoord en met iedereen gedeeld.

Diverse financiële vragen worden uiterlijk woensdag 13 mei beantwoord.

Natuurlijk denken wij ook na over de voortgang in dit Corona tijdperk. Wat kan en mag vanaf juni/juli? Hoe kunnen wij daarop inspelen? Wat is haalbaar, en gelet op onze risicogroep, aanvaardbaar? Wij komen hier in komende berichten van het bestuur op terug.

Er is inmiddels ook al door betrokkenen gesproken over te nemen hygiënemaatregelen in de Sloep en achter de bar. Gelukkig horen wij geen verontrustende Corona gerelateerde berichten onder onze leden.

Onze belronde langs oud leden en de vrouwen van overleden koorleden wordt zeer op prijs gesteld. Iedereen krijgt de hartelijke groeten. Fred Helmerhorst had een vermoeden van klachten maar het gaat inmiddels goed met hem.

Jullie ontvingen allemaal het in memoriam van Walter Pama en de rouwkaart die de familie na de crematie stuurde. Wij kregen van de familie woorden van dank voor onze getoonde belangstelling maar ook voor de manier waarop wij steeds hebben geprobeerd Walter bij de club te betrekken. Dat is dus een dank aan ons allemaal.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en, ook al is het digitaal, het clubgevoel en de saamhorigheid blijft behouden.

Tot ZOOM ziens op 19 mei.

Uw bestuur.

 

 

 

Bestuursmededeling 7 april 2020

Mijmering in de zon

Mannen en vrouw van het Ruime Sop,

We’ll never walk alone , we denken aan elkaar en hebben tussentijdse contacten en maken gebruik van de website met Social Site en oefenhoek , maar we missen elkaar natuurlijk wel…

We zijn nu 4 weken bezig met deze lock down en het leven wordt stiller en trager als je niet oppast. Onlangs heeft Wim Haverkort alle oud leden inclusief Ton de Groot gebeld en ook Fred Helmerhorst (hersteld van longontsteking maar geen Corona) en de weduwen.

Tot hier toe alles wel. Als we voorzichtig blijven is de kans op ongelukken klein….

Johan Vos tobt met zijn gezondheid. Hij is naar ziekenhuis gebracht omdat gevreesd werd voor een hartprobleem, maar naar nu blijkt dat hij wellicht een verwaarloosde longontsteking heeft (gehad). Hij is inmiddels weer thuis, het gaat al weer wat beter, maar hij heeft nog tijd nodig om helemaal te herstellen.

Denkend aan Soppers, zie ik stoere figuren traag door oneindig laagland gaan. Zingend op afstand , naar de einder aan het turen – straks zullen ze weer op het podium staan!! Zie ze daar staan, de shantymannen – nu nog alleen, maar straks weer te zaam .. Dan zal het spetterend enthousiasme opnieuw door Hollandse ether gaan.

We houden moed mannen en vooralsnog moeten we de tering naar de nering zetten en maar van de lentezon genieten waar dat kan zonder risico voor zelf of anderen…

Zeemansgroet van Wallerand