Shantykoor Het Ruime Sop, www.hetruimesop.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Secretaris Rob Reichman is de Functionaris Gegevensbescherming van Shantykoor Het Ruime Sop Hij is te bereiken via r.reichmann@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Shantykoor Het Ruime Sop verwerkt op de website je persoonsgegevens zoals ze in de ledenlijst van de secretaris voorkomen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via squeeze.baaij@wxs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Shantykoor Het Ruime Sop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– Je de mogelijkheid te bieden in te loggen op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website
– Shantykoor Het Ruime Sop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming
Shantykoor Het Ruime Sop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de webmaster of een bestuurslid van Shantykoor Het Ruime Sop) tussen zit. Shantykoor Het Ruime Sop gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress
Softwarepakket voor het ontwerp van website. Deze software slaat persoonsgegevens (naam en mailadres) op in de gebruikersmodule. Deze is niet publiek toegankelijk. Gebruikers kunnen eigen wachtwoorden toekennen, die niet zichtbaar zijn voor de webmaster.

Divi
Software die de layout van de website genereert. Divi registreert geen persoonsgegevens

Google Foto’s
Deze dienst van Google wordt gebruikt om foto’s van het koor te kunnen weergeven. Bezoekers die zijn ingelogd in het afgeschermde gedeelte van de site kunnen foto’s zien die binnen de rubriek vallen die ze hebben gekozen. Foto’s zijn niet publiek toegankelijk.

Microsoft Excel
Met excel wordt de ledenlijst bijgehouden die op de site wordt geplaatst. De ledenlijst is alleen voor leden toegankelijk en wordt niet met derden gedeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shantykoor Het Ruime Sop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 Soort persoonsgegevens  reden bewaartermijn
 Voor- en achternaam  bereikbaarheid  gedurende het lidmaatschap van de vereniging
 Adresgegevens  bereikbaarheid  gedurende het lidmaatschap van de vereniging
 Telefoonnummer  bereikbaarheid  gedurende het lidmaatschap van de vereniging
 E-mailadres  bereikbaarheid  gedurende het lidmaatschap van de vereniging
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website  convenience  worden na het verlaten van de site geanonimiseerd
  Internetbrowser en apparaat type  statistiek  worden na het verlaten van de site geanonimiseerd

Delen van persoonsgegevens met derden
Shantykoor Het Ruime Sop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Shantykoor Het Ruime Sop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shantykoor Het Ruime Sop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar squeeze.baaij@wxs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Shantykoor Het Ruime Sop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Shantykoor Het Ruime Sop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze webmaster of via squeeze.baaij@wxs.nl. Shantykoor Het Ruime Sop heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.