Mededeling van het bestuur

Bussum 13 maart 2020

Beste Soppers

Zoals wellicht ook bij jullie bekend is, zijn de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus door de overheid/RIVM aangescherpt en uitgebreid tot tenminste eind maart.

Vanmorgen heeft het bestuur daarom moeten besluiten tot het nemen van enkele maatregelen. We wijzen jullie er nadrukkelijk op dat onderstaande maatregelen ook zijn genomen ter bescherming van onze eigen leden. Een aantal van ons behoort tot de “verhoogde” risicogroep. Onnodige risico’s hoopt het bestuur hiermee te vermijden en wij vragen jullie begrip en medewerking hiervoor.

  1. Alle repetities worden tot nader order geannuleerd. Uiteraard worden deze hervat zodra de situatie dat toelaat.
  2. De filmavond van dinsdag 17 maart wordt afgelast.
  3. Optredens tot medio april, indien al niet geannuleerd door de opdrachtgevers, zeggen wij af. Verdere informatie volgt.
  4. De Algemene Leden Vergadering wordt verplaatst van 31 maart naar 21 april, ook weer nadrukkelijk onder voorbehoud van maatregelen van de overheid en adviezen van het RIVM.

Het bestuur wijst er nadrukkelijk op dat bovenstaande maatregelen mede zijn genomen ter bescherming van onze leden, waarvan een aantal behoren tot de door het RIVM gedefinieerde verhoogd risicogroep. Onnodige risico’s hoopt het bestuur hiermee te vermijden en vraagt daarvoor jullie begrip en medewerking hiervoor.

Namens het bestuur,

Rob Reichmann (secretaris)