In memoriam Piet Zuidervaart

Piet kwam in september 2018 bij ons koor. Hij had ons in Loosdrecht horen zingen en daar, aangemoedigd door enkele koorleden, het besluit genomen om bij ons te komen kijken. Hij genoot zichtbaar vanaf het eerste moment en kreeg zijn plekje bij de Baritons.

Een bescheiden mens maar altijd bereid om, op de achtergrond, ook een extra handje uit de mouwen te steken. Piet was actief bij de voorbereiding van ons laatste concert in “Spant.”

In zijn werkzame leven was Piet een ondernemende man. Hij was ondernemer maar kende ook een leven als werknemer. Ook was hij liefhebber van mooie auto’s (Op de mooie rouwkaart zagen wij hem trots in de autospiegel kijken). Piet was een betrokken familieman. Voor vrienden en familie was hem nooit iets teveel. Dat bleek ook uit de dankbare woorden die tijdens de afscheidsceremonie werden uitgesproken.

In ons koor was Piet zanger. Het bespelen van de trekzak was een geliefde hobby van hem. De trekzak stond bij zijn afscheid op de kist. Het is buitengewoon jammer dat wij hem bij ons koor niet op dit instrument zullen horen spelen.

Op 14 oktober 2020 werd Piet 74 jaar. Twee dagen later lag hij in het ziekenhuis met Corona. Alle goede zorg mocht helaas niet baten en overleed hij zo’n 3 weken later op 6 november 2020. Als zanger en fijn mens verdwijnt Piet niet uit onze gedachten. “Achter de horizon” zingt hij met de andere, geliefde overleden, koorleden misschien wel met ons mee.

Wij wensen zijn vrouw Marry en de kinderen alle sterkte toe.

Wim Haverkort

BBQ 11 juli 2020

In de tuin van de familie Roemen werd een veertigtal leden van Het Ruime Sop verrast op een voortreffelijk BBQ. Met in acht neming van de corona-regels werd er heerlijk gegeten en gedronken. Alle lof voor de organisatie ( Bert Calis Jan Kluck en Willem Steenkamp), die met behulp van vele handen de bijeenkomst tot een succes maakte. Ook dank aan de cateraar Manolito en personeel van slagerij Hendrikse voor de verzorging van de inwendige mens.

Tijdens de BBQ werd er ook stilgestaan bij de bestuurswisseling, welke door het corona probleem niet eerder aan de orde was gekomen. Aftredend voorzitter Wallerand le Grand werd door de nieuwe voorzitter Ton Soeters bedankt voor zijn voorzitterschap in de afgelopen jaren. Met een geschenk en een warm applaus werd Wallerand in het zonnetje gezet.

 

Het huidige bestuur, bij monde van Wim Haverkort, zette ook onze dirigent Bart Houtman in het zonnetje. Bart is namelijk 10 jaar dirigent bij ons koor. Met een gevatte tekst en een mooi geschenk werd Bart – onder luid applaus – bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 10 jaren. Bart bedankte  iedereen en kan niet wachten tot dat er weer normaal gezongen mag worden.

 

Uiteraard werd ook nog de familie Roemen bedankt voor het beschikbaar stellen van hun tuin. Zoals het bij dit koor altijd gaat, zorgden vele handen er voor dat de tuin binnen no time was opgeruimd.

Na de lange Lock down, was deze heerlijke en gezellige BBQ een enorme verademing voor vele van ons.

(Voor meer foto’s, kijk op openbare fotosite van deze website.)

 

Mededeling van het bestuur

Bussum 13 maart 2020

Beste Soppers

Zoals wellicht ook bij jullie bekend is, zijn de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus door de overheid/RIVM aangescherpt en uitgebreid tot tenminste eind maart.

Vanmorgen heeft het bestuur daarom moeten besluiten tot het nemen van enkele maatregelen. We wijzen jullie er nadrukkelijk op dat onderstaande maatregelen ook zijn genomen ter bescherming van onze eigen leden. Een aantal van ons behoort tot de “verhoogde” risicogroep. Onnodige risico’s hoopt het bestuur hiermee te vermijden en wij vragen jullie begrip en medewerking hiervoor.

  1. Alle repetities worden tot nader order geannuleerd. Uiteraard worden deze hervat zodra de situatie dat toelaat.
  2. De filmavond van dinsdag 17 maart wordt afgelast.
  3. Optredens tot medio april, indien al niet geannuleerd door de opdrachtgevers, zeggen wij af. Verdere informatie volgt.
  4. De Algemene Leden Vergadering wordt verplaatst van 31 maart naar 21 april, ook weer nadrukkelijk onder voorbehoud van maatregelen van de overheid en adviezen van het RIVM.

Het bestuur wijst er nadrukkelijk op dat bovenstaande maatregelen mede zijn genomen ter bescherming van onze leden, waarvan een aantal behoren tot de door het RIVM gedefinieerde verhoogd risicogroep. Onnodige risico’s hoopt het bestuur hiermee te vermijden en vraagt daarvoor jullie begrip en medewerking hiervoor.

Namens het bestuur,

Rob Reichmann (secretaris)