Bestuursmededeling 29 juni 2020

Zeelieden, Rob Reichmann verblijft nog altijd in het ziekenhuis. Volgens zijn vrouw gaan de ontwikkelingen moeizaam en is er nog geen uitzicht op ontslag uit het ziekenhuis. Rob had veel waardering voor de foto en gaf aan blij te zijn met zijn maten van het Sop. Wat...

Hou Vol Rob!

Wij wensen je een voorspoedig herstel toe! Hopen dat je weer snel aan het “normale ” leven kan deelnemen. Deze  “hou vol foto”  is ook ter ondersteuning voor Ingrid en de rest van de familie.

Bestuursmededeling 3 juni 2020

Zeelieden, Helaas moeten wij meedelen dat Rob Reichmann nog altijd in het ziekenhuis verblijft. Er volgen nog nadere onderzoeken (hart en darmen) in het ziekenhuis te Nieuwegein. In overleg met de familie is afgesproken dat één bestuurslid het contact met de familie...

Repetitie via zoom

Dame en heren, Dinsdagavond 26 mei is er met een twaalftal personen – via zoom – een test repetitie gehouden met meerdere stemgroepen. De tweede tenoren deden dat al langer. Wim Haverkort heeft onderstaand stukje met wat vragen op papier gezet. Het was...

Zoomen

Sinds enige tijd voel ik me een nijvere bij, fladderend van de ene zoomvergadering naar de andere. Het gekke is dat, naarmate de gesprekspartners er beter mee leren omgaan, het steeds leuker wordt. Het welslagen  hangt vooral samen met discipline. Het is de discipline...