Bestuursmededeling 29 juni 2020

Zeelieden, Rob Reichmann verblijft nog altijd in het ziekenhuis. Volgens zijn vrouw gaan de ontwikkelingen moeizaam en is er nog geen uitzicht op ontslag uit het ziekenhuis. Rob had veel waardering voor de foto en gaf aan blij te zijn met zijn maten van het Sop. Wat...

Hou Vol Rob!

Wij wensen je een voorspoedig herstel toe! Hopen dat je weer snel aan het “normale ” leven kan deelnemen. Deze  “hou vol foto”  is ook ter ondersteuning voor Ingrid en de rest van de familie.

Bericht van Ton Soeters

Bericht van de voorzitter: Allereerst dank voor het vertrouwen dat jullie mij gaven om Het Ruime Sop te gaan leiden. Tijdens en voorafgaand aan de jaarvergadering kregen wij vragen over de contributie.  Het   klopt dat de huur van de sloep is gehalveerd en de dirigent...

Bestuursmededeling 8 mei 2020

Zeelieden, er gloort hoop aan de horizon. We mogen elkaar wellicht vanaf juni/juli weer “live” ontmoeten maar niets is nog echt zeker. Bovendien is er de vraag of je, dat wat mag, ook moet willen of kunnen. Wij horen tot de kwetsbare leeftijdsgroep en diverse leden...

Mededeling van het bestuur

Bussum 13 maart 2020 Beste Soppers Zoals wellicht ook bij jullie bekend is, zijn de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus door de overheid/RIVM aangescherpt en uitgebreid tot tenminste eind maart. Vanmorgen heeft het bestuur daarom moeten besluiten tot het...